Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciAltres tècniquesAntigoteres tèrmic

Antigoteres tèrmic

El sistema d'ANTI-GOTERES TÈRMIC impermeabilitza cobertes al mateix temps que aïlla tèrmicament de la calor sufocant de l'estiu contrarestant la irradiació solar.

Aïllant tèrmic antigoteres
IMPERMEABILITZANT I REFLECTANT
Redueix la temperatura interior entre 4 i 15º
Fins a un 90% de reflexió solar
Com que és elàstic, impermeabilitza fisures
Ràpid i econòmic
 
 

Es tracta d'un recobriment en fase aquosa amb resines acríliques pures d'última generació, amb microesferes de vidre buides i microfibres entrellaçades.

Com a novetat disposem també d'un impermeabilizant derivat de l'antigoteres tèrmic Shield, aditivat amb PERLES d'EPS, per aïllar i impermeabilitzar en CAPA GRUIXUDA i encara major aïllament. Adherència sobre galvanització.

 

Avantatges del sistema anti-goteres tèrmic

  • Una doble solució impermeabilitzant i reflectant.
  • Aïllant tèrmic. Fins a un 90% de reflexió solar.
  • Redueix la temperatura interior entre 4 i 16º.
  • Gran elasticitat i flexibilitat que permet pontejar fissures.
  • Molt més econòmic que altres solucions que només aporten impermeabilització.
  • Aplicació en nombrosos suports com a ferro galvanitzat, fibrociment, formigó, teules d'argila, gres, pissarra...
  • Per a cobertes, façanes i tancaments.
  • Producte amb 10 anys de garantia.

 

Aidico - Instituto Tecnológico de la Construcción

Certificat AIDICO. segons norma UNE-EN 7783/2. Reacció al foc norma UNE 23727:90 Coeficient d'absorció acústica UNE-EN ISO 354:2004 LGAI Technological Center