Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciAltres tècniquesProjectat de suroExemples de projectat de suro

Exemples de projectat de suro

1. Encapsulat d'amiant, aïllament tèrmic i impermeabilització de coberta de nau industrial amb suro:

Amb el projectat de suro aconseguim de forma ràpida tres beneficis.

  1. Aïllament tèrmic: La projecció d'emulsió de suro permet un aïllament tèrmic molt important en naus industrials on la coberta agafa altes temperatures. Això significa un estalvi energètic important al mateix temps que permet un confort tèrmic dels ocupants.
  2. Impermeabilització: Aconseguim una capa d'impermeabilització contínua i flexible que evita les goteres d'aigua. Pel seu sistema d'aplicació ens permet cobrir els relleus que puguin existir.
  3. Encapsulat d'amiant: La normativa actual ens obliga a la retirada dels elements de fibrociment. Existeix una alternativa molt més econòmica i àgil que consisteix a encapsular el fibrociment. El nostre sistema ha estat testejat i certificat com a producte idoni per a l'encapsulat d'amiant. Aconseguim un recobriment total del fibrociment eliminant els riscos que l'amiant comporta.
Impermeabilització d'uralita mitjançant suro projectat Impermeabilització d'uralita mitjançant suro projectat Impermeabilització d'uralita mitjançant suro projectat

2. Impermeabilització de cobertes amb suro transitable:

El suro projectat ens permet la impermeabilització de cobertes amb un revestiment continu, sense juntes. Al projectat de suro se li afegeix un additiu especial que ens permet impermeabilitzar petites fissures. En cas de ser necessari, disposem d'un equip tècnic format per reparar la coberta com a pas previ a la projecció del suro. El suro té una flexibilitat que ho fa ideal per a aquestes aplicacions. El revestiment final és perfectament transitable.

Impermeabilització de cobertes amb suro transitable Impermeabilització de cobertes amb suro transitable Impermeabilització de cobertes amb suro transitable

3. Rehabilitació de façana amb suro projectat:

Amb un espessor de 3-4mm aconseguim aïllar la façana al mateix temps que aconseguim un acabat estètic final. El suro projectat té una gran resistència a la intempèrie. La rehabilitació de façanes amb suro projectat s'ha convertit en una alternativa econòmica i efectiva per aconseguir un aïllament tèrmic i un acabat estètic.

Rehabilitació de façana amb suro projectat Rehabilitació de façana amb suro projectat Rehabilitació de façana amb suro projectat Rehabilitació de façana amb suro projectat

4. Rehabilitació de façana amb SATE de morter tèrmic + suro projectat:

També realitzem sistemes SATE de morter tèrmic acabat amb suro projectat. Aconseguim un gran aïllament tèrmic amb molt menys espessor del què es requereix amb els sistemes SATE convencionals.

SATE de morter tèrmic + suro projectat SATE de morter tèrmic + suro projectat
Aïllament SATE + suro projectat Aïllament SATE + suro projectat Aïllament SATE + suro projectat

5. Aïllament tèrmic de suro en coberta metàl·lica:

Les cobertes metàl·liques tenen una gran capacitat d'absorció de temperatura. En ple estiu poden arribar a 80ºC. Amb el projectat de suro aconseguim un aïllament tèrmic que permet rebaixar de forma substancial la temperatura de la coberta. Això significa un estalvi energètic important al mateix temps que un confort per a la gent que treballa en la nau. L'aïllament amb suro projectat permet igualment una impermeabilització que evita les goteres.

Aïllament tèrmic de suro en coberta metàl·lica Aïllament tèrmic de suro en coberta metàl·lica

6. Aïllament de suro en interiors:

A Aislacontrol disposem d'una àmplia carta de colors i d'un acabat especial molt més fi per a interiors. Amb el projectat de suro en interiors d'habitatge aconseguim un doble efecte: aïllament tèrmic i aïllament acústic.

Aislamiento térmico: Es habitual encontrarnos con paredes muy frías donde aparece el moho con facilidad. Con el corcho proyectado logramos aislar los paramentos y reducimos enormemente el riesgo de aparición de humedades de condensación y moho.

Aïllament tèrmic: És habitual trobar-nos amb parets molt fredes on apareix la floridura amb facilitat. Amb el suro projectat aconseguim aïllar els paraments i reduïm enormement el risc d'aparició d'humitats de condensació i floridura.

Aïllament de suro en interiors Aïllament de suro en interiors Aïllament de suro en interiors Aïllament de suro en interiors

7. Reparació de paviments amb suro projectat:

El suro projectat ens permet aconseguir un paviment continu impermeable de gran resistència. El paviment és totalment transitable. En moltes piscines ens trobem amb un degradat del material que conforma les vores del got de la piscina. Un cop sanejat el material desprès i emplenats els buits amb morter de reparació, els nostres operaris ja poden procedir a revestir tota la vora de la piscina amb suro projectat per permetre l'encriptat. Aconseguim un acabat estètic i resistent. Hem fins i tot aplicat el suro projectat per recobrir tot el got de la piscina evitant d'aquesta forma el desprès de les peces de gresite.

Reparació de paviments amb suro projectat Reparació de paviments amb suro projectat Reparació de paviments amb suro projectat

8. Suro per al tractament d'humitats en superfície:

El suro projectat ens permet una transpirabilitat molt elevada. El tractament d'humitats requereix de materials que permetin un acabat transpirable. En aquest cas es va projectar el suro en totes unes galeries afectades per humitats.

Suro per al tractament d'humitats en superfície Suro per al tractament d'humitats en superfície Suro per al tractament d'humitats en superfície

9. Aïllament de suro per a coberta de xapa:

Els restaurants instal·lats en carpes amb sostres metàl·lics impliquen una despesa important en aire condicionat i calefacció. El suro projectat ens permet un estalvi considerable en aquest tipus de construccions.

Un altre problema que sorgeix sovint és el soroll procedent de la pluja que es fa insuportable. L'aïllament amb suro projectat ens permet esmorteir de forma excel·lent el soroll de la pluja. I tot això aconseguint un acabat estètic en el qual es pot escollir entre una gran varietat de colors.

Aïllament de suro per a coberta de xapa Aïllament de suro per a coberta de xapa

10. Impermeabilització de tot tipus de teules:

La gran capacitat de cobertura del suro projectat ens permet impermeabilitzar i aïllar qualsevol tipus de teula. Es tracta d'una emulsió on li afegim un additiu que ens permet una gran impermeabilitat i flexibilitat del material.

El projectat de suro en cobertes redueix enormement la temperatura de la coberta i permet una millora en el confort i en l'estalvi energètic.

Impermeabilització de teules Impermeabilització de teules Impermeabilització de teules

11. Suro com a acabat de façana en obra nova:

El suro projectat és ideal tant per a rehabilitació com en obra nova. La seva capacitat d'aïllament tèrmic i resistència a la intempèrie ho fa ideal davant l'alternativa que suposa aplicar una simple capa de pintura. En cas de grans superfícies podem fabricar el color que el client desitja. En apartaments prop del mar el suro projectat permet una protecció extra de la façana contra l'agressió de l'ambient salí.

Suro com a acabat de façana en obra nova Suro com a acabat de façana en obra nova Suro com a acabat de façana en obra nova

12. Suro com a base de paviment:

Es pot aplicar sobre el paviment actual creant un aïllament tèrmic i acústic de gran qualitat. Ideal tant per evitar els sorolls aeris com els de impacte. El soroll propi de les trepitjades, del moviment de cadires o del televisor s'esmorteeix de forma clara amb el suro projectat en el sòl. El suro crea una capa sobre la qual es pot enrajolar perfectament.

Suro com a base de paviment

13. Suro per a un confort acústic

Tots volem viure en espais on es gaudeixi d'un confort acústic. Això és encara més important en espais com a Balnearis i Spas on la sensació de benestar és fonamental. El suro ens permet unes sensacions acústiques úniques en evitar la reverberació. Ho apliquem també sovint en restaurants on es fa difícil poder mantenir una conversa agradable a causa del soroll per reverberació.

Si es desitja el projectat de suro pot ser amassillat i pintat, o es pot aplicar directament un acabat llis amb morters cosmètics.

Suro per a aïllament acústic