Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciAltres tècniquesSATE Thermolev

SATE THERMOLEV

Aïllament tèrmic exterior mineral

Es tracta d'un aïllant d'última generació resultat d'un procés especial que expandeix mineral de silicat en un clúster de grànuls acristalats, similars a l'estructura dels gerds. Els grànuls tenen cavitats amb aire a l'interior, són lleugers i resisteixen la pressió durant la preparació del morter. Aquest material té unes propietats tèrmiques, ignífugues i hidròfugues simplement excepcionals.

SATE Thermolev
AÏLLAMENT TÈRMIC ECOLÒGIC
CASA SANA AMB FAÇANA TRANSPIRABLE
100% ARID MINERAL EXPANDIT
UN SOL MATERIAL, SENSE PONTS D'UNIÓ
RESISTENT A L'AIGUA I IGNÍFUG
 

Avantatges del SATE Thermolev

 • Aïllant tèrmic de primera classe d'altes prestacions, envolvent tèrmic uniforme MONO-component.
 • Sistema SATE mineral patentat, únic al món.
 • Econòmic.
 • Ecològic: En la transformació de sorra de sílice a material aïllant només s'emet vapor!
 • Hidròfug natural i obert a la difussió de vapors (un clima interior agradable sense aparició de floridura a les parets). No absorbeix aigua.
 • Baja densidad. De tres a cuatro veces más ligero que un mortero convencional.
 • Les parets transpiren, a diferència dels sistemes SATE tradicionals.
 • Anti-fong.
 • Assecat ràpid (depèn del gruix de la capa).
 • Alta ressistència al foc a parets i estructures d'acer.
 • Millora l'acústica dels espais.
 • Es combina amb acabats de nova generació de morters i pintures de cal en totes les games de colors.
 • Sense perill a la expulsió de gasos hidrocarburs.
 • També disposem del sistema THERMOLEV EPS projectable. Es trata d'un morter tèrmic en base ciment i calç aditivat amb PERLES de EPS. Aïllant tèrmic: 0,070 W/m.k
 

Característiques tècniques

SATE Thermolev

 • El grànul acabat té una densitat aparent de ca. 100kg/m3
 • Granulometria: 0,25-2 mm
 • Thermolev és un àrid lleuger segons normativa EN 13055-1
 • Conductividad térmica: A granel = 0046 W/m.K
 • Arrebossat tèrmico = 0,064 W/m.K
 • A orri = aprox. 100 kg/m3
 • Comportament al foc segons normativa EN 13501-1: Clase A1
 
Taula Valor-U
THERMOLEV-morter tèrmic (D=0,064 W/mK)
Gruix morter ThermolevValor-R (M2K/W)Valor-U (W/m2K)
5 cm 0,67 1,49
10 cm 1,33 0,75
15 cm 2,17 0,45

 

SATE Thermolev

Certificat AIDICO. segons norma “UNE-EN 7783/2. Reacció al foc norma UNE 23727:90 Coeficient d'absorció acústica UNE-EN ISO 354:2004 LGAI Technological Center