Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53

Resistència al foc de l'aïllament de cel·lulosa

Un aïllament de cel·lulosa fet a partir de diaris reciclats és extremadament resistent al foc? Doncs sí, la cel·lulosa ISOFLOC té una resistència al foc superior a la d'altres aïllaments.

A aques prova es demostra una major resistència al foc de l'aïllament de cel·lulosa ISOFLOC en comparació amb la fibra de vidre.

La cel·lulosa ISOFLOC té propietats ignífugues per haver estat tractada amb hidròxid d'alumini. La cel·lulosa no crema amb la presència d'una flama de foc, sinó que es torna negra creant una capa de protecció.

Aïllament amb cel·lulosa ignífuga Aïllament amb cel·lulosa ignífuga Aïllament amb cel·lulosa ignífuga

L'aïllament de cel·lulosa té un comportament ignífug molt millor que altres aïllants coneguts, com el poliuretà, el poliuretà expandit o el poliuretà extruit. L'aïllant de cel·lulosa ISOFLOC està classificat respecte la inflamabilitat com a material de la classe B, d0-s2 (per a espessors > 100 mm) y classe D, d0-S2 (per a espessors > 40 mm.)

ISOFLOC excedeix els estàndars de protecció contra incendis necessaris per a la construcció. L'evidència de la seva capacitat per a protegir estructures dels danys d'incendis es demostra gràficament al vídeo que adjuntem.