Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciProductesPerla de poliestirè EPS NEOPORFitxa tècnica de la perla de poliestirè EPS NEOPOR

Fitxa tècnica de la perla de poliestirè EPS NEOPOR

H2WALL d'Isofloc

Especificacions ISOFLOC EPS NEOPOR Paret
Homologació alemana per a insuflar cambres de façanes DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik)
Assentament en cavitat 0%
Conductivitat tèrmica λ = 0,033 W / (m • K)
Densitat D: DIN EN 1097-32 = 18 - 26 kg / m³
Factor de resistència a la transmissió de vapor d'aigua DIN EN 12086 μ = 5
Resistència al foc en la construcció Inflamabilitat normal E, Classe segons la norma DIN EN 13501-1
Diàmetre de perles EPS 4 - 8 mm
Color/Forma gris plata/lent