Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciAïllament tèrmicControl d'humitat

Control humitat

L'aïllament de cel·lulosa permet aïllar al mateix temps que facilita la transpirabilitat de les parets i d’aquesta forma permet millorar la humitat ambient de l'interior de la vivenda.

 

Anàlisi termogràfica per al control de la humitatEls sistemes d'aïllament busquen aconseguir una estanquitat total per minimitzar les fuites de calor. Però això crea un altre problema, la falta de transpiració crea un excés de humitat ambiental que es perjudicial per la salut.

La cel·lulosa ISOFLOC pot alleujar els problemes d'humitat a través de les seves qualitats higroscòpiques actuant com un magatzem per la humitat. Quan hi ha una diferència d’humitat entre l'interior i exterior, la humitat es transmet des del costat humit fins al costat sec, un concepte conegut com "respiració". L'aïllament actua de forma natural per mantenir un nivell saludable i confortable de la humitat, amb aquesta propietat també contribuïm positivament reduint les temperatures extremes a l'estiu i a l'hivern. Cap altre aïllament convencional té aquestes propietats tan excepcionals. Ningún otro aislamiento convencional tiene estas propiedades tan excepcionales.

En el cas de plantes baixes o soterranis afectats per humitats tenim una solució específica d’aïllament que ens permet actuar sense que el material d’aïllament es vegi afectat per l'excés d'humitat a la càmera.

i la vivenda pateix humitats de capil·laritat o filtració a la planta baixa o al soterrani recomanem realitzar un tractament d'humitats amb la tècnica MURSEC ECO d'Humicontrol.